tamukLogo

برای استفاده از تمامی امکانات سامانه حساب کاربری ایجاد کنید یا با حساب کاربری خود وارد شوید

بازاریابی مشارکتی
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

بازاریابی مشارکتی

فروش از طریق بازاریابی مشارکتی

دسته بندی:

کسب و کار خانگی

پست

هر چند که شما با رقیبانتان مخاطبان مشترکی دارید، ولی این مخاطبان با کسب و کارهای مکمل کار شما نیز مشترک هستند. یک کارآفرین که کلاس‌های آنلاین مرتبط با تندرستی برگزار می‌کند، احتمالا دارای مخاطبان مشترکی با کارآفرینی است که به ارائه محصولات دیجیتالی درباره تغذیه می‌پردازد. برندسازی مشترک یا بازاریابی مشارکتی به شراکتی بین دو سازمان گفته می‌شود که دارای علایق و مخاطب مشترک هستند. آنها رقیب مستقیم یکدیگر نبوده و درنتیجه اجازه از دست رفتن مشتریان احتمالی شرکت شریک را نداده و به دنبال‌کنندگان یکدیگر دسترسی دارند. در بازاریابی مشارکتی حتی امکان توسعه محصولات مشترک نیز وجود دارد. شما می‌توانید با یک کارآفرین دیگر شراکت کرده و کلاس‌های آنلاین برگزار نمایید. از جایی که مخاطبان شما در کنار هم قرار می‌گیرند، احتمالا فروش بیشتری خواهید داشت.

website disable iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website disable iconlinkedin iconwhatsapp disable iconinstagram icon
جمعه
خرداد
۴

۴:۳۸:۲۳

موارد بیشتر

جمعه
خرداد
۴

۴:۳۸:۲۳

موارد بیشتر