tamukLogo

برای استفاده از تمامی امکانات سامانه حساب کاربری ایجاد کنید یا با حساب کاربری خود وارد شوید

انواع شرکت ها بر اساس استراتژی های بازاریابی
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

انواع شرکت ها بر اساس استراتژی های بازاریابی

دسته بندی:

سایر

پست

همانطور که پیشتر بیان شد استراتژی‌های بازاریابی به سه گروه: 1- استراتژی رهبر قیمت 2- استراتژی تمرکز 3- استراتژی تمایز تقسیم می‌گردند . اهداف این استراتژی ها عبارتند از: 1- جایگاه سازی 2- کسب سهم بازار 3- حفظ سهم بازار بر اساس این اهداف، سازمان‌ها به 4 گروه تقسیم می شوند: 1- Market Leader این شرکت‌ها بازار را بزرگ می کنند و فرهنگ سازی می‌نمایند. یادمان باشد که شرکت های تازه وارد کارش تغییر فرهنگ نیست. شرکت‌های رهبر سهم بازار خود را رشد می‌دهند. جایگاه خود را به شدت محافظت می‌کنند و از وضعیت موجود دفاع می کنند و اجازه تغییر وضعیت را نمی دهند به این ترتیب که یا جلوی نوآوری را می‌گیرند و یا تلاش برای خرید سازمان‌های نوآور می‌کنند تا این سازمان‌ها برایشان دردسر ساز نشوند. 2- Market Challenger این شرکت‌ها نو‌آور هستند. رهبران را به چالش می‌کشند و در صورتی که توان مقابله با رهبران را نداشته باشند شرکت‌های کوچکتر را از بین می‌برند و به سهم بازار این نوع شرکت‌ها حمله نموده و متعلق به خود می‌کنند. با دادن هدایای تبلیغاتی و یا خالی نمودن پشت رهبران برای آنها ایجاد چالش می‌نمایند. در بازار‌های محلی که رهبران سهم بازار کمتری دارند حمله نموده و با ارائه اجناس مرغوب، سهم بازار خود را بیشتر می‌نمایند. 3- Market Follower توانایی انجام هر آنچه را شرکت‌های رهبر و چالشگر انجام می دهند را دارند .به دنبال نوآوری برای به چالش کشیدن رهبر هستند . به دنبال حفظ موقعیت خود در بازار هستند. 4- out breaker یا Market Nicher این شرکت‌ها کار خود را می کنند و به کسی کاری ندارند. صاحبان برندهای لوکس در این گروه هستند. این شرکت ها بر اساس تمایزشان در بازار کار خود را انجام می دهند و شعارشان what if است.

website disable iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website disable iconlinkedin iconwhatsapp disable iconinstagram icon
جمعه
خرداد
۴

۴:۵۰:۵۸

موارد بیشتر

جمعه
خرداد
۴

۴:۵۰:۵۸

موارد بیشتر